Obchodní podmínky

Provozovatel: Martin Tvrz, Bor 63, 360 01 Sadov - Karlovy Vary, tel: 775 727 155, e-mail: drevosvet@seznam.cz
Sídlo firmy: Martin Tvrz, Bor 63, 360 01 Sadov - Karlovy Vary, IČ: 73796280

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Dřevosvět profil. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Osobní údaje

 1. Vaše osobní údaje využíváme pro vyřízení objednávky. Vyjímečně pro možnost zaslání e-mailu s novinkami
 2. Údaje NEJSOU předávány třetím stranám.
 3. Zpracovávané údaje jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail
 4. Již udělený souhlas ohledně Vašich údajů můžete odvolat napsáním e-mailu na adresu drevosvet@seznam.cz (dle GDPR)

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Dřevosvět profil jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetí objednávky provozovatelem.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.
 6. Osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Platební podmínky

 1. Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.
 2. Platbu (celou částku) lze uhradit v hotovosti při převzetí zboží, popř. po dohodě předem na účet. Zálohy předem nepožadujeme.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb jsme jako prodávající povinni vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň máme povinost zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Uvedené se týká pouze případů podléhajících EET.

Dodací podmínky

 1. Většina zboží je dodávána v rozmontovaném stavu. Za příplatek možnost montáže. Doprava zboží je zajištěna naším firemním rozvozem.
 2. Dodací doba je uvedena u jednotlivých výrobků (v období před Vánocemi a čase letních dovolených se může uvedená dodací doba prodloužit)
 3. Způsoby odběru zboží
  • osobně v obchodě
  • bude doručeno dopravcem (vlastním firemním rozvozem)
  • vybrané zboží je možné zaslat poštou
 4. Ceník za dopravné
  • objednávka do 10000,- Kč = 250,-Kč
  • objednávka nad 10000,- Kč = doprava zdarma

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu Dřevosvět profil a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese drevosvet@seznam.cz
 3. Neručíme za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zakoupené zboží firmě Dřevosvět profil nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Poštovné při vrácení zboží platí kupující. Nejpozději do 14-ti dnů po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 14-ti dnů od jejího uzavření či zcela odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
 2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@inset.cz.
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. odkaz zde.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: odkaz na stránky České obchodní inspekce.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online odkaz zde. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Dřevosvět profil, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 3. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázkem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.